Kockate dobitak uključena u bruto dohodak

kockate dobitak pasivno prihod

asdaq listi igara dobavljač Odraditi system u četvrtak objavio da je Ben Wyatt, potpredsednik za softver proizvoda i posao razvoj, imao je dao ostavku svoj položaj, sa efekat iz novembra 14. kockate dobitak uključena u bruto dohodak.